Nota Legal

El titular de la pàgina web http://www.albecam.com, així com del domini albecam.com és CronoSports ALBECAM

En relació l'Artícle 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), les dades de CronoSports ALBECAM són les següents:

 

     CronoSports ALBECAM

     46.219.628-R  
     Carrer Major, 50
     17520 - Puigcerdà (Girona)

 

L'objectiu del present Web Site és informar dels serveis que l'empresa ofereix, així com indicar la seva ubicació i forma de contacte.

El contingut del Web Site és exclusivament informatiu, i CronoSports ALBECAM no garantitza ni la continuitat del mateix, ni la de que estigui en tot moment operatiu.

Segons el Reglament (UE) 2016/679, és comunica als interessats que les dades facilitades al cumplimentar el formulari d'inscripció d'esdeveniments formarà part d'un fitxer automatitzat essent responsable l'Organitzador de dit event.  La finalitat del mateix és la de gestionar els inscrits per als diferents esdeveniments esportius.

En quant a la política de privacitat, l'Organitzador assegura al participant, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent mitjançant escrit. Aixímateix, el participant accepta que l'Organitzador els adreci informació sobre noticies, gestions o serveis que afectin a l'esdeveniment. El tractament de les dades té sempre caràcter revocable i sense efectes retroactius.

L'acceptació de les condicions implica obligatòriament que el participant autoritza a l'Organitzador a la gravació total o parcial de la seva participació, dóna el seu acord perqué es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l'esdeveniment en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, dvd, internet, cartells, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.