Cronometratge


logos mylaps

La tecnologia de cronometratge per a esdeveniments esportius líder al mon.

MyLaps-ChampionChip es l'únic sistema mundial, que permet un cronometratge exacte i instantani, en qualsevol tipus de prova esportiva com ciclisme, esquí, atletisme, patinatge...... i no solament en las línies de sortida i arribada, sinò en qualsevol punt de la competició necessari per establir parcials, controls, etc.

El cronometratge MyLaps-ChampionChip, no solament asegura una exactitud en el cronometratge de la prova, sinò que a més, la seva utilització dona un major prestigi a la mateixa.

El sistema MyLaps-ChampionChip permet controlar 300 corredors/minut en una línia de sortida/arribada de 2 metres, 1.200 corredors/minut en una línia de sortida/arribada de 8 metres i pot arribar a  instal.lar línies de sortida/arribada de 32 metres que permeten controlar el pas de fins a 5.000 corredors per minut.  


sports
 
  
Funcionament del sistema

El sistema consta de dos elements:
 
El Xip
Que ha de portar cada corredor lligat a la sabatilla o bota, el qual, emet un codi relacionat amb el seu número de dorsal.
 
xip1
 

El xip no necessita ser activat, pel qual el corredor solament s'el col·loca per sortir i lliurar-lo una vegada arribi a meta.


Catifes lectores
Que es col·loquen en la línia de sortida, punts quilomètrics o en la línia d'arribada, les quals, en el moment que el corredor les trepitja, detecten el xip i emeten el seu número d'identificació i l'hora i temps de pas per aquest lloc.

 

catifes
       
                      
Per seguretat, per economia, per precisió i exactitud i per prestigi i categoria,  
 
MyLaps-ChampionChip és la millor inversió de la teva prova.